Επεμβάσεις Μετάβασης / Aλλαγής Φύλου - Φυλομετάβαση
"Επεμβάσεις Επιβεβαίωσης του Φύλου σε Διεμφυλικούς"

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ (ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ / ΑΛΛΑΓΗΣ) ΦΥΛΟΥ - ΦΥΛΟΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΤΡΑΝΣ ΑΝΤΡΕΣ

Ιστορία

Ο Καθηγητής κ. Παπαδόπουλος εφαρμόζει το πρωτόκολλο Επεμβάσεων Επιβεβαίωσης (Μετάβασης / Αλλαγής) Φύλου - Φυλομετάβασης σε Τρανς Άνδρες με τη τεχνική πολλαπλών σταδίων και με βάση τις βασικές αρχές της Χειρουργικής Επιβεβαίωσης (Μετάβασης / Αλλαγής) Φύλου - Φυλομετάβασης, αλλά και τις επιθυμίες του ασθενή, αφού οι επεμβάσεις είναι τεχνικά δυνατό να πραγματοποιηθούν ακόμη και σε ένα στάδιο. Παρ όλα αυτά, μετά τη πολυετή εμπειρεία του προτείνει την αποφυγή μίας τέτοιας πολύ μεγάλης επέμβασης και αντιπροτείνει συνήθως την Επιβεβαίωση (Μετάβαση / Αλλαγή) Φύλου - Φυλομετάβαση σε τρία στάδια, μειώνοντας κατ αυτό το τρόπο κατα πολύ τη πιθανότητα μείζονων επιπλοκών. Η επιλογή της τεχνικής όμως μπορεί να περιορίζεται και από ανατομικές ή χειρουργικές συνθήκες. Αν και γενικότερα η επέμβαση είναι τεχνικά μια εκδοχή της αρχικής «φαλλοπλαστικής με τη χρήση του κερκιδικού κρημνού», η τρέχουσα μέθοδος πραγματοποιείται με βάση τις βασικές αρχές της «οικονομίας» των χρησιμοποιημένων ιστών που περιγράψαμε στο παρελθόν (2009) και είναι τροποποιημένη, συμπεριλαμβανομένης της προδημιουργημένης ουρήθρας και πολυάριθμων άλλων πλεονεκτημάτων που συνεχώς εξελίσσονται. Επίσης κάτω απο συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να προταθεί και η «φαλλοπλαστικήμε τη χρήση του προσθιοπλάγιου κρημνού του μηρού» αποφεύγοντας κατ' αυτο το τρόπο τη νοσηρότητα, «στίγμα» της δότριας περιοχής του κερκιδικού κρημνού στο αντιβράχιο!


Επεμβάσεις:

1η Επέμβαση
Κατ' αυτή την επέμβαση μπορούν να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω επι μέρους επεμβάσεις:
•    Αρρενοποίηση του Μαστού (Μαστεκτομή) άμφω
(Μπορεί να πραγματοποιηθεί και πρίν, κατά ή και μετά από αυτή την 1η επέμβαση)

•    Ολική Υστερεκτομή με Αφαίρεση των Εξαρτημάτων 
(Συνήθως πραγματοποιείται πρίν απο αυτην την επέμβαση, αλλά μπορεί να πραγματοποιηθεί και συγχρόνως με αυτή την 1η επέμβαση)


•    Επιμήκυνση της Ουρήθρας στο κόλπο (Ουρnθροπλαστική)
•    Κολπεκτομή
•    Κολπόκλειση
•    Δημιουργία της Ουρήθρας στο κρημνό (κερκιδικό ή προσθιοπλάγιο του μηρού)

ή

•    Μετα-αιδοιοπλαστική (τεχνική ενός σταδίου για τn δnμιουργία μικροφαλλού)

Σύντομες πληροφορίες:
•    Αναισθησία: Γενική Αναισθησία
•    Χρόνος επέμβασης: 5 - 6 ώρες
•    Διαμονή στο Νοσοκομείο: 5 - 6 ημέρες
•    Επανεξέταση: μετά απο 3 - 5 ημέρες όπου αφαιρείται και ο ουροκαθετήρας
•    Κοινωνική επανασύνδεση: μετά απο 2 - 3 εβδομάδες
•    Αφαίρεση ραμάτων: οχι αναγκαία (χρησιμοποιούνται απορροφήσιμα ράματα)
•    Μπάνιο: μετά από 1 - 2 εβδομάδες
•    Αθλητισμός: μετά από 4 - 6 εβδομάδες
•    Προστασία των ουλών για 6 μήνες

2η Επέμβαση - Φαλλοπλαστική (μετά απο 6 μήνες)
Συνδυασμός της ουρnθροπλαστικής με ταυτόχρονη δημιουργία φυσιολογικού μεγέθους πέους με προδημιουργημένο, αισθητικά νευρούμενο κρημνό από το αντιβράχιο ή τον μηρό. Με την δημιουργία του νεοφαλλού εξασφαλίζεται μια καλή εμφάνιση, όρθια ούρηση, σεξουαλική αισθητικότητα και ικανότητα για σεξουαλική επαφή.

Σύντομες πληροφορίες:
•    Αναισθησία: Γενική Αναισθησία
•    Χρόνος επέμβασης: 5 - 6 ώρες (κρημνός από τον μηρό) 8 - 9 ώρες (κερκιδικός κρημνός)
•    Διαμονή στο Νοσοκομείο: 6 - 10 ημέρες 
•    Επανεξέταση: μετά απο 3 - 5 ημέρες
•    Κοινωνική επανασύνδεση: μετά απο 3 - 4 εβδομάδες
•    Αφαίρεση ραμάτων: οχι αναγκαία (χρησιμοποιούνται απορροφήσιμα ράματα)
•    Μπάνιο: μετά από 1 - 2 εβδομάδες
•    Αθλητισμός: μετά από 6 εβδομάδες
•    Προστασία των ουλών για 6 μήνες

3η Επέμβαση - τοποθέτηση σιλικονούχων ορχικών προθέσεων (οσχεοπλαστική) και ημιάκαμπτης ή διογκούμενης (inflatable) πεϊκής πρόθεσης φαλλοπλαστικής (μετά απο 3 μήνες)

Συνδυασμός σύνδεσης ουρήθρας, παρασκευή / σχηματισμό νέων όρχεων (οσχεοπλαστική) με τοποθέτηση συλικονούχων ορχικών προθέσεων, όπως επίσης και των ημιάκαμπτων ή διογκούμενων (inflatable) πεϊκών προθέσεων φαλλοπλαστικής, όπως αυτών που χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση ανικανότητας στύσεως.

Σύντομες πληροφορίες:
•    Αναισθησία: Γενική Αναισθησία
•    Χρόνος επέμβασης: 2 - 3 ώρες
•    Διαμονή στο Νοσοκομείο: 2 - 3 ημέρες
•    Επανεξέταση: μετά απο 3 - 4 ημέρες και αφαίρεση του ουροκαθετήρα τη 10η μετεγχειρητική ημέρα
•    Κοινωνική επανασύνδεση: μετά απο 1 - 2 εβδομάδες
•    Αφαίρεση ραμάτων: οχι αναγκαία (χρησιμοποιούνται απορροφήσιμα ράματα)
•    Μπάνιο: μετά από 1 - 2 εβδομάδες
•    Αθλητισμός: μετά από 4 - 6 εβδομάδες
•    Προστασία της ουλών για 6 μήνες

Ανάρρωση
Η πλήρης ανάρρωση διαρκεί 3 μήνες, αλλά οι περισσότεροι ασθενείς είναι σε θέση να αρχίσουν να εργάζονται, ανάλογα βέβαια με το επάγγελμά τους σε 4-6 εβδομάδες.

Επιπλοκές
Οι μείζων επιπλοκές είναι σπάνιες στη μακροχρόνια εμπειρία μας. Άμεσα μετεγχειρητικά μπορεί να παρουσιασθεί πρόβλημα της αιμάτωσης του κρημνού η οποία θα πρέπει να αντιμετωπισθεί χειρουργικά. Παρ όλα αυτά η συντριπτική πλειοψηφία των επιπλοκών που αντιμετωπίζουμε είναι μικρές και μετά το εξιτήριο σας μπορούν εύκολα να αντιμετωπισθούν από το γιατρό σας. Μπορεί όμως όπως και μετά απο την επέμβαση της ουρηθροπλαστικής ή της μετα-αιδιοπλαστικής να παρουσιασθεί κάποιο συρίγγειο το οποίο μπορεί να αντιμετωπισθεί είτε συντηριτικά είτε χειρουργικά. Παρ όλα αυτά μπορείτε να ερθετε σε επικοινωνία μαζί μας για οποιεσδήποτε ανησυχίες ή ερωτήσεις.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Προσκεκλημένος Ομιλητής στο 28ο Κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού και Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής, Αθήνα 23 έως 25 Nοεμβρίου 2023
Προσκεκλημένος Ομιλητής στην Ημερίδα "Πρόληψη & Διάγνωση Νεοπλασιών σε Αυτοπροσδιοριζόμενου Φύλου Άτομα", Αθήνα 21 Οκτωβρίου 2023
Οργάνωση του επόμενου Συνεδρίου της EURAPS (Ευρωπαϊκή Ένωση Πλαστικών Χειρουργών) στην Αθήνα, 29 Μαΐου έως 1 Ιουνίου, 2024
Επιστημονική Δημοσίευση στο έγκυρο διεθνές επιστημονικό Περιοδικό "Journal of Craniofacial Surgery"
Ομιλία στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Χειρουργική Ογκολογία» του Ε.Κ.Π.Α.
info@alagifilou.gr
  Online Ραντεβού
M +30 6932 320 523 | M +49 1726 441 941
Leave this field empty
Επικοινωνία
O Καθηγητής Νικόλαος Παπαδόπουλος δέχεται μετά από ραντεβού στην Αθήνα, Αλεξανδρούπολη και το Μόναχο

 

Νικόλαος Α. Παπαδόπουλος 

Καθηγητής Πλαστικής Χειρουργικής

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξ/πολη
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Munich Technical University,  Munich, Germany

M +30 6932 320 523 | +49 172 6441 941
info@alagifilou.gr

Ονοματεπώνυμο *
Email *
Τηλέφωνο Σταθερό
Τηλέφωνο Κινητό
Θέμα
Μήνυμα
  Online Ραντεβού
Επιθυμητή Ημερομηνία
Date Picker
Μέλος των επιστημονικών εταιρειών2023 All Rights Reserved | Όροι Χρήσης