Επεμβάσεις Aλλαγής Φύλου
"Επεμβάσεις Επιβεβαίωσης του Φύλου σε Διαφυλικά 'Ατομα"
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΥΛΟΥ ΣΕ ΤΡΑΝΣ ΑΝΤΡΕΣ

Ιστορία

Ο Καθηγητής κ. Παπαδόπουλος εφαρμόζει το πρωτόκολλο επεμβάσεων Αλλαγής Φύλου σε Τρανς Άνδρες με τη τεχνική πολλαπλών σταδίων και με βάση τις βασικές αρχές της Χειρουργικής Επιβεβαίωσης του Φύλου, αλλά και τις επιθυμίες του ασθενή αφού οι επεμβάσεις είναι τεχνικά δυνατό να πραγματοποιηθούν ακόμη και σε ένα στάδιο. Παρ όλα αυτά, μετά τη πολυετή εμπειρεία του προτείνει την αποφυγή μίας τέτοιας πολύ μεγάλης επέμβασης και αντιπροτείνει συνήθως την Αλλαγή Φύλου σε τρία στάδια μειώνοντας κατ αυτό το τρόπο κατα πολύ τη πιθανότητα μείζονων επιπλοκών. Η επιλογή της τεχνικήs όμως μπορεί να περιορίζεται και από ανατομικές ή χειρουργικές συνθήκες. Αν και γενικότερα η επέμβαση είναι τεχνικά μια εκδοχή της αρχικής «φαλλοπλαστικής με τη χρήση του κερκιδικού κρημνού», η τρέχουσα μέθοδος πραγματοποιείται με βάση τις βασικές αρχές της «οικονομίας» των χρησιμοποιημένων ιστών που περιγράψαμε στο παρελθόν (2009) και είναι τροποποιημένη, συμπεριλαμβανομένης της προκατασκευασμένης ουρήθρας και πολυάριθμων άλλων πλεονεκτημάτων που συνεχώς εξελίσσονται.

Επεμβάσεις:

1η Επέμβαση
Κατ αυτή την επέμβαση μπορουν να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω επι μέρους επεμβάσεις:
•    Μαστεκτομή άμφω
(Μπορεί να πραγματοποιηθεί και πρίν, κατά ή και μετά απο αυτην την επέμβαση)

•    Ολική Υστερεκτομή με Αφαίρεση των Εξαρτημάτων 
(Συνήθως πραγματοποιείται πρίν απο αυτην την επέμβαση)

•    Επιμήκυνση της Ουρήθρας (Ουρnθροπλαστική)
•    Κολπεκτομή
•    Κολπόκλειση
•    Προκατασκευή της Ουρήθρας

ή

•    Μετα-αιδοιοπλαστική (τεχνικn ενός σταδίου για τn δnμιουργία μικροφαλλού)

Σύντομες πληροφορίες:
•    Αναισθησία: Γενική Αναισθησία
•    Χρόνος επέμβασης: 5 - 6 ώρες
•    Διαμονή στο Νοσοκομείο: 6 - 10 ημέρες
•    Επανεξέταση: μετά απο 3 - 5 ημέρες
•    Κοινωνική επανασύνδεση: μετά απο 2 - 3 εβδομάδες
•    Αφαίρεση ραμάτων: οχι αναγκαία (χρησιμοποιούνται απορροφήσιμα ράματα)
•    Μπάνιο: μετά από 1 - 2 εβδομάδες
•    Αθλητισμός: μετά από 4 - 6 εβδομάδες
•    Προστασία της ουλών για 6 μήνες

2η Επέμβαση - Φαλλοπλαστική (μετά απο 6 μήνες)
Συνδυασμός της ουρnθροπλαστικής με ταυτόχρονη δημιουργία φυσιολογικού μεγέθους πέους με προκατασκευασμένο, αισθητήριο κρημνό από το αντιβράχιο. Με την δημιουργία του νεοφαλλου εξασφαλίζεται μια καλή εμφάνιση, όρθια ούρηση, σεξουαλική αισθητικότητα και ικανότητα για σεξουαλική επαφή.

Σύντομες πληροφορίες:
•    Αναισθησία: Γενική Αναισθησία
•    Χρόνος επέμβασης: 8 - 9 ώρες
•    Διαμονή στο Νοσοκομείο: 8 - 10 ημέρες
•    Επανεξέταση: μετά απο 3 - 5 ημέρες
•    Κοινωνική επανασύνδεση: μετά απο 3 - 4 εβδομάδες
•    Αφαίρεση ραμάτων: οχι αναγκαία (χρησιμοποιούνται απορροφήσιμα ράματα)
•    Μπάνιο: μετά από 1 - 2 εβδομάδες
•    Αθλητισμός: μετά από 6 εβδομάδες
•    Προστασία της ουλών για 6 μήνες

3η Επέμβαση - τοποθέτηση ενθεμάτων όρχεων (οσχεοπλαστική) και πέους (μετά απο 3 μήνες)
Συνδυασμός ουρηθρικής σύνδεσης, παρασκευή / σχηματισμό νέων όρχεων (οσχεοπλαστική) με τοποθέτηση συλικονούχων ενθεμάτων των όρχεων, όπως επίσης και των υδραυλικών ενθεμάτων του πέους, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση ανικανότητας στύσεως.

Σύντομες πληροφορίες:
•    Αναισθησία: Γενική Αναισθησία
•    Χρόνος επέμβασης: 2 - 3 ώρες
•    Διαμονή στο Νοσοκομείο: 2 - 3 ημέρες
•    Επανεξέταση: μετά απο 3 - 4 ημέρες
•    Κοινωνική επανασύνδεση: μετά απο 2 εβδομάδες
•    Αφαίρεση ραμάτων: οχι αναγκαία (χρησιμοποιούνται απορροφήσιμα ράματα)
•    Μπάνιο: μετά από 1 - 2 εβδομάδες
•    Αθλητισμός: μετά από 4 - 6 εβδομάδες
•    Προστασία της ουλών για 6 μήνες

Ανάρρωση
Η πλήρης ανάρρωση διαρκεί 3 μήνες, αλλά οι περισσότεροι ασθενείς είναι σε θέση να αρχίσουν να εργάζονται, ανάλογα βέβαια με το επάγγελμά τους σε 4-6 εβδομάδες.

Επιπλοκές
Οι μείζων επιπλοκές είναι σπάνιες στη μακροχρόνια εμπειρία μας. Άμεσα μετεγχειρητικά μπορεί να παρουσιασθεί πρόβλημα της αιμάτωσης του κρημνού η οποία θα πρέπει να αντιμετωπισθεί χειρουργικά. Παρ όλα αυτά η συντριπτική πλειοψηφία των επιπλοκών που αντιμετωπίζουμε είναι μικρές και μετά το εξιτήριο σας μπορούν εύκολα να αντιμετωπισθούν από το γιατρό σας. Μπορεί όμως όπως και μετά απο την επέμβαση της ουρηθροπλαστικής ή της μετα-αιδιοπλαστικής να παρουσιασθεί κάποιο συρύγγειο το οποίο μπορεί να αντιμετωπισθεί είτε συντηριτικά είτε χειρουργικά. Παρ όλα αυτά μπορειτε να ερθετε σε επικοινωνία μαζί μας για οποιεσδήποτε ανησυχίες ή ερωτήσεις.ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Επιστημονική Δημοσίευση στο έγκυρο διεθνές επιστημονικό Περιοδικό “Handchirurgie, Mikrochirurgie, Plastische Chirurgie"
Επιστημονική Δημοσίευση στο έγκυρο διεθνές επιστημονικό Περιοδικό “Facial Plastic Surgery"
Επιστημονική Δημοσίευση στο έγκυρο διεθνές επιστημονικό Περιοδικό "Annals of Plastic Surgery"
Προσκεκλημένος Ομιλητής στο 15ο Διαδικτυακό Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Συνέδριο Μικροχειρουργικής (15th Congress of the European Federation of Societies for Microsurgery - EFSM), 24-27 Ιουνίου 2021
Ανατέθηκαν στον Καθηγητή κ. Παπαδόπουλο τα καθήκοντα του Επιστημονικά Υπεύθυνου του Τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής και Μέλους της Επιστημονικής Επιτροπής του Ευγενίδειου Θεραπευτηρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών
info@alagifilou.gr
  Online Ραντεβού
M +30 6932 320 523 | M +49 1726 441 941
Leave this field empty
Επικοινωνία
O Καθηγητής Νικόλαος Παπαδόπουλος δέχεται μετά από ραντεβού στην Αθήνα, Αλεξανδρούπολη και στο Μόναχο

Νικόλαος Α. Παπαδόπουλος 
Καθηγητής Πλαστικής Χειρουργικής

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξ/πολη
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Munich Technical University,  Munich, Germany

M +30 6932 320 523 | +49 172 6441 941
info@alagifilou.gr
Ονοματεπώνυμο *
Email *
Τηλέφωνο Σταθερό
Τηλέφωνο Κινητό
Θέμα
Μήνυμα
  Online Ραντεβού
Επιθυμητή Ημερομηνία
Date Picker
Μέλος των επιστημονικών εταιρειών2018 All Rights Reserved | Όροι Χρήσης