Επεμβάσεις Μετάβασης / Aλλαγής Φύλου - Φυλομετάβαση
"Επεμβάσεις Επιβεβαίωσης του Φύλου σε Διεμφυλικούς"

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε σε αρχείο PDF τις δημοσιεύσεις που σας ενδιαφέρουν

Ι. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
 

 

Papadopulos NA, Archimandritis T, Henrich G, Kovacs L, Machens HG, Klöppel M. Quality of Life Improvement Following Blepharoplasty: A Prospective Study. J Craniofac Surg. 2022 Nov 18. doi: 10.1097/SCS.0000000000009119.

 

Costa AL, Natsis K, Romeo M, Piagkou M, Bassetto F, Tiengo C, Battiston B, Titolo P, Papadopulos N, Colonna MR. Topography of the deep branch of the ulnar nerve between genders: a cadaveric study with potential clinical implications [Τοπογραφία του εν τω βάθει κλάδου του ωλένιου νεύρου μεταξύ των φύλων: μια μελέτη σε πτώματα με πιθανές κλινικές επιπτώσεις]. J Plast Surg Hand Surg. 2022 Jan 31:1-3

 
Zimmer R, Methfessel I, Heiss L, Kovacs L, Papadopulos NA. Eating disorders: A neglected group of mental disorders in patients requesting aesthetic surgery [Διατροφικές Διαταραχές: Μια παραμελημένη ομάδα ψυχικών διαταραχών σε ασθενείς που ζητούν αισθητικές επεμβάσεις]. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2022 Feb;75(2):840-849
 
Skarentzos K Sr, Papadopulos N, Deftereos SP, Thomaidis S, Kambouri K. Serious Rodent Bites to an 8-Month-Old Infant Due to Child Neglect [Σοβαρά δαγκώματα τρωκτικών σε βρέφος 8 μηνών λόγω παιδικής παραμέλησης]. Cureus. 2021 Oct 5;13(10):e18493. doi: 10.7759/cureus.18493
 
Dimonitsas E, Champsas G, Kakagia D, Stavrianos S, Roussos S, Doryforou O, Neamonitou F, Soura E, Kostopoulos E, Christofidou E, Papadopulos O, Thymara I, Papadopulos NA, Stratigos A, Korkolopoulou P. Tracking the risk factors associated with high-risk cSCC: A 10-year, Two-Institution, Greek study [Παρακολούθηση των παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με ακανθοκυτταρικά καρκίνωματα υψηλού κινδύνου: Ελληνική 10ετής μελέτη δύο ιδρυμάτων]. J BUON. 2021 May-Jun;26(3):1148-1158 

 
Meier AC, Papadopulos N. Lebensqualität nach geschlechtsangleichenden Operationen - eine Übersicht [Quality of life after gender reassignment surgery: an overview (Ποιότητα Ζωής μετά απο Χειρουργική Επιβεβαίωσης του Φύλου: μία Ανασκόπηση)]. Handchir Mikrochir Plast Chir. 2021 Dec;53(6):556-563  


Costa AL, Papadopulos N, Porzionato A, Natsis K, Bassetto F, Tiengo C, Giunta R, Soldado F, Bertelli JA, Baeza AR, Battiston B, Titolo P, Tos P, Radtke C, Aszmann O, Moschella F, Cordova A, Toia F, Perrotta RE, Ronchi G, Geuna S, Colonna MR. Studying nerve transfers: Searching for a consensus in nerve axons count [Μελέτη μεταφορών νεύρων: Αναζήτηση συναίνεσης στον αριθμό νευραξόνων]. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2021 Oct;74(10):2731-2736
 
Papadopulos NA, Liebmann J, Kloeppel M, Henrich G, Machens HG, Staudenmaier R, Niehaus R. Quality of Life after Rhinoplasty: A Prospective Study [Ποιότητας Ζωή μετά απο Ρινοπλαστική - Μια προοπτική Μελέτη]. Facial Plast Surg. 2021 Oct;37(5):639-645
 
Papadopulos NA, Ehrenberger B, Zavlin D, Lellé JD, Henrich G, Kovacs L, Herschbach P, Machens HG, Schaff J.. Quality of Life and Satisfaction in Trans Men after Phalloplasty in a Retrospective Study [Ποιότητα Ζωής και Ικανοποίηση σε Τρανς Άνδρες μετά απο Φαλλοπλαστική σε μια αναδρομική Μελέτη]. Annals of Plastic Surgery, 2021 Jul 1;87(1):91-97
 
Colonna MR, Piagkou M, Monticelli A, Tiengo C, Bassetto F, Sonda R, Battiston B, Titolo P, Tos P, Fazio A, Costa A, De Caro R, Porzionato A, Cucinotta F, Anastasopoulos N, Papadopulos NA, Geuna S, Natsis K.. Lumbricals typical and variable neural branching pattern. Hand (N Y). 2020 Dec 21:1558944720963881. doi: 10.1177/1558944720963881

Papadopulos NA, Markou M. A modified temporalis transfer technique for facial paralysis in elderly patients [Μια τροποποιημένη τεχνική μεταφοράς του κροταφίτη μυός για την αποκατάσταση παράλυσης προσώπου σε ηλικιωμένους ασθενείς]. Injury, 2020 Dec;51 Suppl 4:88-92


Papadopulos NA, Lellé JD, Zavlin D, Herschbach P, Henrich G, Kovacs L, Ehrenberger B, Machens HG, Schaff J. Psychological Pathologies and Sexual Orientation in Transgender Women Undergoing Gender Confirming Treatment [Ψυχολογικές Παθολογίες και Σεξουαλικός Προσανατολισμός σε Τρανs Γυναίκες που υποβάλλονται σε Επεμβάσεις Επιβεβαίωσης του Φύλου]. Annals of Plastic Surgery, 2020 Mar;84(3):312-316

Klöppel Μ, Rodriguez Granda S, Papadopulos NA. SMAS-Facelift in Kombination mit der Mikro-Eigenfett-Injektion [SMAS-Facelift in combination with micro-fat-injection] [Ρυτιδοπλαστική SMAS σε συνδυασμό με Μικρο-Έγχυση Αυτόλογου Λίπους]. Ästhetische Dermatoligie & Kosmetologie, 2019;06:26-29

Papadopulos NA, Kolassa MJ, Henrich G, Herschbach P, Kovacs L, Machens HG, Klöppel M. Quality of life following aesthetic liposuction: A prospective outcome study [Ποιότητα Ζωής μετά απο Αισθητική Λιποαναρρόφηση: Μια προοπτική Μελέτη Αποτελεσμάτων]. Journal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, 2019 Aug;72(8):1363-1372

Papadopulos NA, Wigand S, Kuntz N, Piringer M, Machens HG, Klüter H, Bieback K, Karagianni M. The Impact of Harvesting Systems and Donor Characteristics on Viability of Nucleated Cells in Adipose Tissue: A First Step Towards a Manufacturing Process [Η επίδραση των Συστημάτων Συγκομιδής και των Χαρακτηριστικών των Δωρητών στη Βιωσιμότητα των Πυρηνικών Κυττάρων στο Λιπώδη Ιστό: Ένα πρώτο Bήμα προς μια Διαδικασία Παραγωγής. J Craniofac Surg. 2019;30:716-720

Papadopulos NA, Michalopoulos N, Karaitianos I, Zografos GK. Αντιμετώπιση  Λεμφοιδήματος μετά απο Μαστεκτομή [Lymphedema Treatment after Mastectomy]. Τα Νέα της ΕΧΕΜ [The News of EXEM], 2019;7:25-30.

Papadopulos NA, Meier AC, Henrich G, Herschbach P, Kovacs L, Machens HG, Klöppel M. Aesthetic abdominoplasty has a positive impact on quality of life prospectively [Η αισθητική κοιλιοπλαστική έχει θετική επίδραση στην ποιότητα ζωής προοπτικά].  Journal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, 2019 May;72(5):813-820

Zavlin D, Wassersug RJ, Chegireddy V, Schaff J, Papadopulos NA. Age-Related Differences for Male-to-Female Transgender Patients Undergoing Gender-Affirming Surgery [Διαφορές σχετιζόμενες με την ηλικία σε απο Άνδρα σε Γυναίκα Διαφυλικούς Ασθενείς που υποβάλλονται σε Επεμβάσεις Eπιβεβαίωσης Φύλου]. Sexual Medicine, 2019;7(1):86-93.

Papadopulos NA, Hodbod M, Henrich G, Kovacs L, Papadopoulos O, Herschbach P, Machens HG. The Effect of Blepharoplasty on Our Patient's Quality of Life, Emotional Stability, and Self-Esteem [Τα Αποτελέσματα της Βλεφαροπλαστικής στη Ποιότητας Ζωή, Συναισθηματική Σταθερότητα και Αυτοεκτίμηση των Ασθενών μας]. J Craniofacial Surgery, 2019;30:377–383.

Colonna MR, Pino D, Battiston B, d'Alcontres FS, Natsis K, Bassetto F, Papadopulos NA, Tiengo C, Geuna S. Distal nerve transfer from the median nerve lumbrical fibers to the distal ulnar nerve motor branches in the palm: An anatomical cadaveric study. Microsurgery. 2019 Jul;39(5):434-440.

D. Zavlin, J. Schaff, J.D. Lellé, K.T. Jubbal, P. Herschbach, G. Henrich, B. Ehrenberger, L. Kovacs, H.G. Machens, N.A. Papadopulos. Male-to-Female Sex Reassignment Surgery using the Combined Vaginoplasty Technique: Satisfaction of Transgender Patients with Aesthetic, Functional, and Sexual Outcomes [Επεμβάσεις Eπαναπροσδιορισμού Φύλου απο Άνδρα σε Γυναίκα με τη Συνδυαστική Τεχνική Κολποπλαστικής: Ικανοποίηση των Διεμφυλικών Ασθενών με τα Αισθητικά, Λειτουργικά και Σεξουαλικά αποτελέσματα Αποτελέσματα]. Aesthetic Plastic Surgery, 2018 Feb;42(1):178-187

N.A. Papadopulos and D. Zavlin. Response to: Terminology in Transgender Patient Care [Απάντηση στο: Ορολογία στη Φροντίδα των Διαφυλικών Ασθενών]. Plastic and Reconstructive Surgery, 2018;141(2):318e-319e

R. Niehaus, D. Kyriakidis, G. Henrich,  L. Kovacs,  O.N. Papadopulos, H.-G. Machens,  P. Herschbach, N.A. Papadopulos. Quality of life - changes after Rhinoplasty [Ποιότητας Ζωή - Αλλαγές μετά απο Ρινοπλαστική]. Facial Plastic Surgery, 2017;33(5):530-536

N.A. Papadopulos, D. Zavlin, J.D Lellé, P. Herschbach, G. Henrich,  L. Kovacs,  H.-G. Machens,  J. Schaff. Male-to-Female Sex Reassignment Surgery Using the Combined Technique Leads to Increased Quality of Life in a Prospective Study [Επεμβάσεις Eπαναπροσδιορισμού Φύλου απο Άνδρα σε Γυναίκα με τη Συνδυαστική Τεχνική οδηγούν σε βελτίωση της Ποιότητας Ζωής σε μια Προοπτική Μελέτη]. Plastic and Reconstructive Surgery, 2017;140(2):286-294 

N.A. Papadopulos, D. Zavlin, J.D Lellé, P. Herschbach, G. Henrich,  L. Kovacs,  H.-G. Machens,  J. Schaff. Surgical Outcome and Patient Satisfaction after Male-to-Female Sex Reassignment Surgery Using the Combined Vaginoplasty Technique in a Prospective Study [Χειρουργικά Αποτελέσματα και Ικανοποίηση των Ασθενών μετα απο Επεμβάσεις Eπαναπροσδιορισμού Φύλου απο Άνδρα σε Γυναίκα με τη Συνδυαστική Τεχνική Κολποπλαστικής σε μια Προοπτική Μελέτη]. Journal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, 2017;70(10): 1483-1492

S. Geuna, I. Papalia, G. Ronchi, F. Stagno d’Alcontres, K. Natsis, N..A. Papadopulos, M.R. Colonna. The reasons for end-to-side coaptation: How does lateral axon sprouting work ? [Οι Αιτίες για τη Τελικο-Πλάγια Συρραφή (νεύρων): Πώς λειτουργεί ή Πλάγια Αναγέννηση των Αξόνων;]. Neural Regeneration Research, 2017;12(4):529-533

N.A. Papadopulos, J.D Lellé, D. Zavlin, P. Herschbach, G. Henrich,  L. Kovacs,  Β.  Ehrenberger, A.-K. Kluger, H.-G. Machens,  J. Schaff. Quality of Life and Patient Satisfaction Following Male-to-Female Sex Reassignment Surgery [Ποιότητα Ζωής και Ικανοποίηση των Ασθενών μετα απο Επεμβάσεις Eπαναπροσδιορισμού Φύλου απο Άνδρα σε Γυναίκα]. Journal of Sexual Medicine, 2017;14(5):721-730

N.A. Papadopulos, R. Niehaus, E. Keller, G. Henrich, O. Papadopoulos, R. Staudenmaier, L. Kovacs, P. Herschbach, H. Pototschnig, H.-G. Machens. The Psychologic and Psychosocial Impact of Otoplasty on Children and Adults [Οι Ψυχολογικές και Ψυχοκοινωνικές Επιπτώσεις της Ωτοπλαστική σε Παιδιά και Ενήλικες]. Journal of Craniofacial Surgery. 2015;26(8):2309-2314

D. Tsamis, I. Flessas, N. Michalopoulos, N.A. Papadopulos, G. Zografos. Breast Restoration after Complicated Silicone Injection [Αποκατάσταση Μαστού μετά απο Επιπλοκές Εγχύσεις Σιλικόνης]. Hellenic Journal of Surgery, 2015;87(3):272-273

N.A. Papadopulos, A. Totis, D. Kiriakidis, M. Mavroudis, G. Henrich, O. Papadopoulos, L. Kovacs, P. Herschbach, H.-G. Machens, E. Biemer. Quality of life, personality changes, self esteem, and emotional stability after breast augmentation [Ποιότητα Ζωής, αλλαγές στην Προσωπικότητα, την Αυτοεκτίμηση, και τη Συναισθηματική Σταθερότητα μετά απο Αυξητική Μαστού]. European Journal of Plastic Surgery, 2014;37(9):479-488 

M. Eder, S. Raith, J. Jalali, D. Müller, Y. Harder, M. Dobritz, N.A. Papadopulos, H.G. Machens, L. Kovacs. Three-dimensional prediction of free-flap volume in autologous breast reconstruction by CT angiography imaging [Τρισδιάστατη Πρόβλεψη του Όγκου του Ελεύθερου Κρημνού στην Αυτόλογη Αποκατάσταση του Μαστού με Αγγειογραφία Αξονικής Τομογραφίας]. Int J Comput Assist Radiol Surg, 2014;9(4):541-549

M. Karagianni, U. Kraneburg, H. Klüter, H.-G. Machens, K. Bieback, J.-T. Schantz, N. A. Papadopulos. Autologe Fetttransplantation in der Brustchirurgie - Klinische und Experimentelle Konzepte: vom Lipofilling bis zum Fettgewebe Tissue Engineering [Αυτόλογη μεταμόσχευση λίπους στην χειρουργική του μαστού – Κλινικές και πειραματικές απόψεις: απο τη λιπομεταφορά εως τήν μηχανική του λιπώδες ιστού]. Handchirurgie, Plastische Chirurgie, Mikrochirurgie, 2013;45(2):93-98 

M. Eder, M. Klöppel, D. Müller, N.A. Papadopulos, H.G. Machens, L. Kovacs. 3-D analysis of breast morphology changes after inverted T-scar and vertical-scar reduction mammaplasty over 12 months [Τρισδιάστατη Ανάλυση των Αλλαγών στη Μορφολογία του Μαστού μετά απο Μειωτική των Μαστών με τη μεθοδο της Ανεστραμμένης Τ- ή της κάθετης Ουλής άνω των 12 μηνών]. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2013;66(6):776-786

Η. Pototschnig, J. Schaff, L. Kovacs, E. Biemer, N.A. Papadopulos. The free osteofasciocutaneous fibula flap: Clinical applications and surgical considerations [Ο Ελεύθερος Οστεοπεριτονιακοδερμικός Κρημνός της Περόνης: Κλινικές Εφαρμογές και Χειρουργικές Εκτιμήσεις].  Injury, 2013;44:366–369

Ν.A. Papadopulos, M. Eder, C. Weigand, L. Kovacs, E. Biemer. 12 years of experience with endoscopic forehead lift: A quantitative and qualitative assessment [12 έτη εμπειρίας με την ενδοσκοπική ρυτιδοπλαστική μετώπου: Μια ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση]. Archives of Facial Plastic Surgery 2012;14(5):336-341

M. Eder, A. Grabhorn, F. v. Waldenfels, T. Schuster, N. A. Papadopulos, H.-G. Machens, L. Kovacs. Prediction of Breast Resection Weight in Reduction Mammaplasty Based on 3-Dimensional Surface Imaging [Πρόβλεψη του Βάρους της Εκτομής του Μαστού σε Μειωτική Μαστών βασισμένη σε Τρισδιάστατη Απεικόνισης Επιφάνειας]. Surgical Innovation, 2013;20(4):356-364

N.A. Papadopulos, V. Staffler, V. Mirceva, G. Henrich, O. Papadopoulos, L. Kovacs, P. Herschbach, H.-G. Machens, E. Biemer. Does abdominoplasty have positive influence on Quality of life, self-esteem and emotional stability? [Έχει η κοιλιοπλαστική θετική επιρροή στη ποιότητα ζωής, τον αυτοσεβασμό και τη συναισθηματική σταθερότητα;]. Plastic and Reconstructive Surgery, 2012;29:957e-962e

M. Eder M, Brockmann G, Zimmermann A, Papadopoulos MA, Schwenzer-Zimmerer K, Zeilhofer HF, Sader R, Papadopulos NA, Kovacs L. Evaluation of Precision and Accuracy Assessment of Different 3-D Surface Imaging Systems for Biomedical Purposes [Εκτίμηση της Ακρίβειας και Ακριβής Αξιολόγηση διαφόρων Συστημάτων Τρισδιάστατη Απεικόνισης Επιφάνειας για Ιατροβιολογικούς Σκοπούς]. Journal of Digital Imaging. 2013;26(2):163-172

Kovacs L, Eder M, Zimmermann A, Müller D, Schuster T, Papadopulos NA, Biemer E, Klöppel M, Machens HG. Three-Dimensional Evaluation of Breast Augmentation and the Influence of Anatomic and Round Implants on Operative Breast Shape Changes. [Τρισδιάστατη Εκτίμηση Αυξητικής Μαστού και η Επιρροή των Ανατομικών και Στρογγυλών Ενθεμάτων στις Χειρουργικές Αλλαγές Σχήματος του Μαστού]. Aesthetic Plastic Surgery, 2012;36(4):879-887

Ε. Liodaki, Ε. Liodakis, Μ. Dobritz, Ο. Papadopoulos, H.-G. Machens, N.A. Papadopulos. PET scanning in plastic and reconstructive surgery [Σάρωση PET στη Πλαστική και Επανορθωτική Χειρουργική]. Journal of Nuclear Medicine, 2012;26:115-122 (Erratum: Ann Nucl Med, 2012;26:379)

U. Dornseifer, A.M. Fichter, S. Leichtle, A. Wilson, A. Rupp, K. Rodenacker, M. Ninkovic, E. Biemer, H.-G. Machens, K. Matiasek, N. A. Papadopulos. Peripheral Nerve Reconstruction With Collagen Tubes Filled With Denatured Autologous Muscle Tissue in the Rat Model [Επανόρθωση περιφερικών νεύρων με αγωγούς κολλαγόνου γεμάτοι με αυτόλογο μετουσιωμένο μυϊκό ιστό στο μοντέλο του αρουραίο]. Microsurgery, 2011;31:632-641

M. Eder, F. v. Waldenfels, A. Swobodnik, M. Klöppel, A.K. Pape, T. Schuster, S. Raith, E. Kitzler, N.A. Papadopulos, H.G. Machens, L. Kovacs. Objective breast symmetry evaluation using 3-D surface imaging [Αντικειμενική αξιολόγηση της συμμετρίας των μαστών χρησιμοποιώντας τη τρισδιάστατη απεικόνιση επιφάνειας]. The Breast, 2012;21:152-158

L. Kovacs, M. Grob, A. Zimmermann, M. Eder, P. Herschbach, G. Henrich, R. Zimmer, E. Biemer, N.A. Papadopulos. Quality of life after severe hand Injury [Ποιότητα ζωής μετά από σοβαρό τραυματισμό χεριού]. Journal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, 2011;64:1495-1502

S. Morath, Ν. Papadopulos, J. Schaff. Operatives Management und Techniken der Mastektomie bei Frau- zu- Mann Transsexuellen [Επεμβατική αντιμετώπιση και τεχνικές μαστεκτομής σε από γυναίκα-σε-άνδρα διεμφυλικά άτομα]. Handchirurgie, Mikrochirurgie, Plastische Chirurgie, 2011;43:232-239

 

Ν. Papadopulos, J. Schaff. Διευθυντές Σύνταξης (guest co-editors) του ειδικού τεύχους του περιοδικού με τίτλο: "Angleichungsoperationen bei Transsexualismus [Επεμβάσεις αλλαγής φύλου σε διεμφυλικά άτομα]". Handchirurgie, Mikrochirurgie, Plastische Chirurgie, 2011;43:207. 

 

M. Eder, F.V. Waldenfels, M. Sichtermann, T. Schuster, N.A. Papadopulos, H.G. Machens, E. Biemer, L. Kovacs. Three-dimensional evaluation of breast contour and volume changes following subpectoral augmentation mammaplasty over 6 months [Τρισδιάστατη αξιολόγηση των αλλαγών περιγράμματος και όγκου των μαστών μετά από υπομαστιαία αυξητική μαστών πάνω από 6 μήνες]. Journal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, 2011;64(9):1152-1160

N.A. Papadopulos, M. Eder, S. Stergioula, H.R. Teymouri, M.C. Mavroudis, P. Herschbach, G. Henrich, O.N. Papadopoulos, E. Biemer, L. Kovacs. Women's quality of life and surgical long-term outcome after breast reconstruction in Poland`s Syndrome Patients [Ποιότητα ζωής και μακροχρόνια αποτελέσματα μετά από επανορθωτικές επεμβάσεις μαστού σε γυναίκες με σύνδρομο του Poland]. Journal of Women's Health, 2011;20:749-756

N.A. Papadopulos, D. Kyriakidis, U. Schillinger, A. Totis, J. Henke, L. Kovacs, R.Ε. Horch, K.T.M. Schneider, H.-G. Machens, E. Biemer. Successful anatomic repair of fetoscopic access sites in the mid-gestational rabbit model using amnion cells engineering [Επιτυχής ανατομική αποκατάσταση των περιοχών προσέγγισης εμβρυοσκοπίας στο μοντέλο του εγκύου κουνελιού χρησιμοποιώντας βιοτεχνολογία αμνιοκυτtάρων]. In Vivo, 2010; 24:745-50

J. Schaff, N.A. Papadopulos. A new protocol for complete phalloplasty with free sensate and prelaminated osteofasciocutaneous fibula flaps: Experience in 37 patients [Ένα νέο πρωτόκολλο επεμβάσεων για πλήρη φαλλοπλαστική χρησιμοποιώντας ελεύθερους, αισθητικά νευρούμενους και προκατασκευασμένους οστεοπεριτονιακοδερμικούς κρημνούς: Μία εμπειρία σε 37 ασθενείς]. Microsurgery, 2009;29:413-419

N.A. Papadopulos, C. Weigand, L. Kovacs, E. Biemer. The free vascularized fibular epiphyseal transfer: long-term results of wrist reconstruction in young patients [Η ελεύθερη μεταφορά αγγειούμενου περονιαίου επιφυσιακού μόσχευματος: μακροχρόνια αποτελέσματα επανόρθωσης του καρπού της χειρός σε νέους ασθενείς]. Journal of Reconstructive Microsurgery, 2009;25:3-13

V. Mirceva, B. Jeßberger, A. Konstantinow, N.A. Papadopulos, R. Hein,  J. Ring, K. Brockow. Behandlung von Verrucae vulgares mit Dithranol-Salizylsäure-haltiger Salbe. Anwendungsbeobactung bei 30 Patienten [Αντιμετώπιση κοινών σπίλων με αλοιφή διθρανολ-σαλικυλικού οξέως. Παρατήρησεις εφαρμογής της σε 30 ασθενείς]. Aktuelle Dermatologie, 2008;34:428-432

E. Ruckhäberle, S.G. Nekolla, C. Ganter, K.T.M. Schneider, A. Peter, A. Raidt, L. Kovacs, S.J. Brockmeier, M. Schwaiger, R. Oberhoffer, N.A. Papadopulos. In-vivo intrauterine sound pressure and temperature measurements during Magnetic Resonance Imaging (1,5 T) in pregnant ewes [In-vivo Ενδομήτριες μετρήσεις της πίεσης του ήχου και της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια μαγνητικής τομογραφίας (1,5 Τ) σε προβατα κατα την εγκυημοσύνη τους]. Fetal Diagnosis and Therapy, 2008;24:203-210

N.A. Papadopulos, J. Schaff, H.-F. Zeilhofer, L. Kovacs, H. Deppe, H.-H. Horch, E. Biemer. Μandible reconstruction with free osteofasciocutaneous fibula flap: A 10 years experience [Επανόρθωση της κάτω γνάθου με ελεύθερο, οστεοπεριτονιακοδερμικό περονιαίο κρημνό]. Injury, 2008; 39:75-82

N.A. Papadopulos, J. Schaff, E. Biemer. The use of free prelaminated and sensate osteofasciocutaneous fibula flap in phalloplasty [Η χρησιμοποίηση του ελεύθερου, προκατασκευασμένου και αισθητικά νευρούμενου οστεο-περιτονιακοδερμικού περονιαίου κρημνού στην φαλλοπλαστική]. Injury, 2008:39:62-67

M. Grob, N.A. Papadopulos, A. Zimmermann, E. Biemer, L. Kovacs. Psychological impact of severe hand injury [Ψυχολογικός αντίκτυπος τραυματισμού χεριού βαριάς μορφής]. Journal of Hand Surgery (European Volume), 2008;33:358-362

Ι.C. Ioannidis, Μ.A. Papadopοulos, Ν.A. Papadopulos. Muscle reconstruction of the lip in the primary surgical treatment of cleft lip: A comprehensive review [Μυϊκή επανόρθωση του χείλους στην πρώιμη χειρουργική αντιμετώπιση των χειλεο-σχιστιών: Μια ευρεία ανασκόπηση]. Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση [Hellenic Orthodontic Review], 2008;11:35-53

M. Eder, A. Schneider, H. Feussner, A. Zimmermann, C. Höhnke, N.A. Papadopulos, L. Kovacs. Brustvolumenbestimmung anhand der 3-D Oberflächengeometrie - Verifizierung der Methode mit Hilfe der Kernspintomographie [Προσδιορισμός του όγκου των μαστών βασισμένος στη τρισδιάστατη γεωμετρία επιφανείας - επαλήθευση της μεθόδου με τη βοήθεια μαγνητικής τομογραφίας)]. Zeitschrift Biomedizinische Technik / Biomedical Engineering, 2008;53:112-121

A. Fichter, U. Dornseifer, J. Henke, K.T.M. Schneider, L. Kovacs, E. Biemer, J. Bruner, N. S. Adzick, M. R. Harrison, N.A. Papadopulos. Fetal Spina Bifida Repair - Current Trends and Prospects of Intrauterine Neurosurgery [Θεραπεία εμβρυϊκής δισχιδής ράχης: σύγχρονες τάσεις και προοπτικές της ενδομήτριας νευροχειρουργικής]. Fetal Diagnosis and Therapy, 2008;23:271-286

V. Mirceva, B. Jessberger, N.A. Papadopulos, A. Konstantinow, R. Hein, J. Ring, K. Brockow. Warzentherapie mit Anthralin-Salicylsäure-haltiger Salbe - Wirksamkeitsanalyse bei 44 Patienten [Θεραπεία δερματικών ακροχορδώνων με αλοιφή ανθραλινο-σαλικυλικού οξέως - μιά ανάλυση αποτελεσματικότητας σε 44 ασθενείς]. Aktuelle Dermatologie, 2007;33:422-427

Σ. Μαυρουδή, Λ. Ρεκοπούλου, Ν.A. Παπαδόπουλος, Μ.Α. Παπαδόπουλος. Αιτιολογία, ταξινόμηση, διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των χειλεοϋπερωιοσχιστιών [Etiology, classification, diagnosis and treatment of cleft lip and palate]. Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση [Hellenic Orthodontic Review], 2007;10:103-128

A. Rupp, U. Dornseifer, A. Fischer, W. Schmahl, K. Rodenacker, U. Jutting, P. Gais, E. Biemer, N. Papadopulos, K. Matiasek. Electrophysiologic assessment of sciatic nerve regeneration in the rat: Surrounding limb muscles feature strongly in recordings from the gastrocnemius muscle. [Ηλεκτροφυσιολογική αξιολόγηση αναγέννησης του ισχιακού νεύρου σε αρουραίο: Χαρακτηριστικά των περίγυρων μυών του κάτω άκρου έντονα στις καταγραφές από τον γαστροκνήμιο μυ]. Journal of Neuroscience Methods, 2007; 166(2):266-277

A.S. Mallik, M.A. Fichter, S. Rieder, G. Bilic, S. Stergioula, J. Henke, K.T.M. Schneider, E. Biemer, R. Zimmermann, A.H. Zisch, N.A Papadopulos. Fetoscopic closure of punctured fetal membranes with acellular human amnion plugs in a rabbit model [Εμβρυοσκοπική συρραφή των οπών εμβρυϊκών υμένων με έμβολα ανθρωπίνου αποκυτταρικοποιημένου αμνιακού υμένα στο μοντέλο του κουνελιού]. Obstetrics & Gynecology, 2007; 110(5):1121-1129

 

A. Rupp, U. Dornseifer, K. Rodenacker, A. Fichter, U. Jütting, P. Gais, N. Papadopulos, K. Matiasek. Temporal progression and extent of the return of sensation in the foot provided by the saphenous nerve after sciatic nerve transection and repair in the rat - implications for nociceptive assessments [Xρονική εξέλιξη και ευρήτητα της επιστροφής της αίσθησης του ποδιού μέσω του σαφένιου νεύρου μετά από διατομή του ισχιακού νεύρου και αποκατάστασή του έλλειμματός του σε αρουραίο - επιπτώσεις για αλγαισθητικές αξιολόγησεις]. Somatosensory and Motor Research, 2007;24:1-13 

 

M. Eder, N.A. Papadopulos, L. Kovacs. Re: Virtual 3-dimensional modeling as a valuable adjunct to aesthetic and reconstructive breast surgery [Σχετικά με: Εικονική τρισδιάστατη μοντελοποίηση ως πολύτιμο επιπρόσθετο βοηθητικό συμπλήρωμα στην αισθητική και επανορθωτική χειρουργική του μαστού]. American Journal of Surgery, 2007;194:563-565

 

U. Dornseifer, K. Matiasek, A. Fichter, A. Rupp, J. Henke, N. Weidner, L. Kovacs, W. Schmahl, E. Biemer, M. Ninkovic, N.A. Papadopulos. Surgical therapy of peripheral nerve lesions: Current status and new perspectives [Χειρουργική θεραπεία των τραυμάτων περιφερικών νεύρων: Τελευταίες εξελίξεις και νέες προοπτικές]. Zentralblatt fuer Neurochirurgie, 2007;30: 101-110

 

C. Hoehnke, M. Eder, N.A. Papadopulos, A. Zimmermann, G. Brockmann, E. Biemer, L. Kovacs. Minimal invasive reconstruction of posttraumatic hemi facial atrophy by 3D computer assisted lipofilling [Ελάχιστα Επεμβατική Επανόρθωση της μετατραυματικής ατροφίας ημιπροσώπου με τρισδιάστατη υπολογιστικά υποβοηθούμενη ενέσιμη λιπo-μεταμόσχευση]. Journal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, 2007;60:1138-1144

 

N.A. Papadopulos, L. Kovacs, S. Krammer, P. Herschbach, G. Henrich, E. Biemer. Quality of life following Aesthetic Plastic Surgery: A prospective study [Ποιότητα ζωής σε ασθενείς μετά από Αισθητική Πλαστική Χειρουργική: Μια προοπτική μελέτη]. Journal of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, 2007;60:915-921

 

M. Eder, N.A. Papadopulos, L. Kovacs. Re: Breast volume determination in breast hypertrophy [Σχετικά με: Προσδιορισμός μαστικού όγκου στην υπερτροφία μαστού]. Plastic and Reconstructive Surgery, 2007;120:356-357

 

L. Kovacs, M. Eder, R. Hollweck, A. Zimmermann, M. Settles, A. Schneider, M. Endlich, A. Mueller, K. Schwenzer-Zimmerer, N. A. Papadopulos, E. Biemer. Comparison between the breast volume measurement using 3D surface imaging and classical techniques [Σύγκριση μεταξύ της μέτρησης μαστικού όγκου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο τρισδιάστατης επιφανειακής απεικόνισης και τις κλασικές τεχνικές]. The Breast, 2007;16:137-145

 

M. Klöppel, C. Tudor, L. Kovacs, N.A. Papadopulos, C. Höhnke, I. Himsl, N.T. Hoang, E. Biemer. Comparison of experimental microvascular end-to-end anastomosis via VCS®-Clips versus conventional suture technique in an animal model [Σύγκριση της πειραματικής μικροαγγειακής τελικο-τελικής αναστόμωσης χρησιμοποιώντας τους VCS® αγγειακούς συνδετήρες έναντι της συμβατικής συρραπτικής τεχνικής στο πειραματικό μοντέλο]. Journal of Reconstructive Microsurgery, 2007;23:45-50

 

L. Kovacs, M. Eder, R. Hollweck, A. Zimmermann, M. Settles, A. Schneider, K. Udosic, K. Schwenzer-Zimmerer, N. A. Papadopulos, E. Biemer. New Aspects of Breast Volume Measurement Using 3D Surface Imaging [Νέες απόψεις για τη μέτρηση μαστικού όγκου χρησιμοποιώντας την τρισδιάστατη απεικόνιση επιφάνειας]. Annals of Plastic Surgery, 2006;57:602-610

 

H.-R. Teymouri, S. Stergioula, M. Eder, L. Kovacs, E. Biemer, N. A. Papadopulos. Breast reconstruction with autologous tissue following mastectomy [Αποκατάσταση του μαστού με αυτογενείς ιστούς]. Hippokratia [Ιπποκράτεια], 2006;10:153-162

 

L. Kovacs, A. Zimmermann, G. Brockmann, M. Gühring, H. Baurecht, N.A. Papadopulos, K. Schwenzer-Zimmerer, R. Sader, E. Biemer, H.F. Zeilhofer. Three-dimensional recording of the human face with a 3D laser scanner [Τρισδιάστατη καταγραφή της περιοχής του προσώπου με τρισδιάστατο σαρωτή λέιζερ]. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery, 2006;59:1193-1202 

 

N.A. Papadopulos, S. Klotz, A. Raith, M. Foehn, U. Schillinger, J. Henke, L. Kovacs, R.E. Horch, E. Biemer. Amnion cells engineering: A new perspective in fetal membrane healing after intrauterine surgery? [Bιοτεχνολογία αμνιοκυττάρων: Μία νέα προοπτική για την επούλωση των εμβρυϊκών μεμβρανών μετά από ενδομήτρια χειρουργική;]. Fetal Diagnosis and Therapy, 2006;21:494-500

 

N.A. Papadopulos, L. Kovacs, A. Baumann, S. Ali, P. Herschbach, G. Henrich, E. Biemer. Lebensqualität und Zufriedenheit nach Brustrekonstruktion [Ποιότητα ζωής και ικανοποίηση μετά από ανάπλαση μαστού]. Der Chirurg, 2006;77(7):610-615

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
 • Επεμβάσεις Επιβεβαίωσης του Φύλου 
  (Επεμβάσεις Αλλαγής Φύλου)
 • Αισθητική Ανδρολογία και Γυναικολογία
  (Female & Male Intimate Surgery)
 • Αισθητική κ´ Λειτουργική 3D Ρινοπλαστική
 • Ενδοσκοπική Αυξητική του Στήθους
  (μασχαλιαία προσπέλαση)
 • Επεμβάσεις Μεταβαριατρικής Πλαστικής Χειρουργικής
  μετά απο σημαντική μείωση βάρους
  (Δερμολιπεκτομές)
 • Αισθητική Χειρουργική
 • Αποκατάσταση Παράλυσης Προσωπικού Νεύρου
 • Συγγενείς Ανωμαλίες Προσώπου και Άκρων
 • Χειρουργικές Επεμβάσεις Ημικρανίας

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Προσκεκλημένος Ομιλητής στο 31ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής “HAOMS 2024”, Αθήνα 26 έως 27 Ιανουαρίου 2024
Προσκεκλημένος Ομιλητής στο 28ο Κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού και Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής, Αθήνα 23 έως 25 Nοεμβρίου 2023
Προσκεκλημένος Ομιλητής στην Ημερίδα "Πρόληψη & Διάγνωση Νεοπλασιών σε Αυτοπροσδιοριζόμενου Φύλου Άτομα", Αθήνα 21 Οκτωβρίου 2023
Οργάνωση του επόμενου Συνεδρίου της EURAPS (Ευρωπαϊκή Ένωση Πλαστικών Χειρουργών) στην Αθήνα, 29 Μαΐου έως 1 Ιουνίου, 2024
Επιστημονική Δημοσίευση στο έγκυρο διεθνές επιστημονικό Περιοδικό "Journal of Craniofacial Surgery"
info@alagifilou.gr
  Online Ραντεβού
M +30 6932 320 523 | M +49 1726 441 941
Leave this field empty
Επικοινωνία
O Καθηγητής Νικόλαος Παπαδόπουλος δέχεται μετά από ραντεβού στην Αθήνα, Αλεξανδρούπολη και το Μόναχο

 

Νικόλαος Α. Παπαδόπουλος 

Καθηγητής Πλαστικής Χειρουργικής

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξ/πολη
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Munich Technical University,  Munich, Germany

M +30 6932 320 523 | +49 172 6441 941
info@alagifilou.gr

Ονοματεπώνυμο *
Email *
Τηλέφωνο Σταθερό
Τηλέφωνο Κινητό
Θέμα
Μήνυμα
  Online Ραντεβού
Επιθυμητή Ημερομηνία
Date Picker
Μέλος των επιστημονικών εταιρειών2023 All Rights Reserved | Όροι Χρήσης