Επεμβάσεις Μετάβασης / Aλλαγής Φύλου - Φυλομετάβαση
"Επεμβάσεις Επιβεβαίωσης του Φύλου σε Διεμφυλικούς"

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΒΙΩΣΗΣ - ΑΛΛΑΓΗΣ - ΦΥΛΟΥ)

Ιατρικό ιστορικό
Παρακαλείσθε να αναφέρετε τυχόν σημαντικά ιατρικά προβλήματα από οποιαδήποτε προηγούμενη χειρουργική επέμβαση καθώς και από οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή. Εάν έχετε καρδιακά προβλήματα, πρέπει να υπάρχει πρόσφατη γνωμάτευση από έναν καρδιολόγο η οποία να επιτρέπει τη χειρουργική επέμβαση. Οι εργαστηριακές εξετάσεις και τέστ όπως και το ηλεκτροκαδιογράφημα μαζί με την ακτινογραφία θώρακος γίνονται μια ημέρα πριν απο την επέμβαση στο νοσοκομείο μας. Εάν είστε διαβητικός/ή, το σάγχαρό σας θα πρέπει να είναι ήδη ρυθμισμένο. Επίσης εάν έχετε κάποια πάθηση του θυροειδή τότε οι αντίστοιχες ορμόνες θα πρέπει να είναι ήδη ρυθμισμένες. Γενικότερα εάν έχετε καρδιακά προβλήματα, διαβήτη ή άλλες σημαντικές ιατρικές αρρώστειες, επικοινωνήστε μαζί μας εντός 6 μηνών από τη χειρουργική επέμβαση για να λάβετε οδηγίες για πιθανές πρόσθετες ιατρικές απαιτήσεις.

Αποτρίχωση των γεννητικών οργάνων
Η αποτρίχωση στην περιοχή των γεννητικών οργάνων προτείνεται αλλά δέν είναι υποχρεωτική. 3 - 5 συνεδρίες αποτρίχωσης με laser, συνιστάται τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν από την Επιβεβαίωση (Αλλαγή) Φύλου.

Το όσχεο (το πιο σημαντικό): Τα ωοθυλάκια των τριχών αποξέονται κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, αλλά οι κύκλοι ανάπτυξης τρίχας μας εμποδίζουν να αφαιρέσουμε όλες τις αδρανείς τρίχες.

Το πέος
(σημαντικό): Το δέρμα από τον άξονα του πέους και το μέσο όσχεο θα χρησιμοποιηθεί στη δημιουργία του νέου κόλπου.

Αυτές οι περιοχές είναι οι πιο σημαντικές απο τις οποίες θα πρέπει να έχουν αφαιρεθεί οι τρίχες πριν από τη χειρουργική επέμβαση. Θυμηθείτε να προγραμματίσετε σωστά καθ' ότι θα χρειαστείτε πολλαπλές συνεδρίες αποτρίχωσης για διάστημα 5 - 6 μηνών (συνήθως 3 - 5 συνεδρίες για laser) για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και μόνιμη αποτρίχωση. Παρακαλούμε να σταματήσετε τις θεραπείες αποτρίχωσης τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν από την Επιβεβαίωση (Αλλαγή) Φύλου σας για να επιτρέψετε στην περιοχή να επουλώσει και να αναρρώσει.

Σε γενικές γραμμές, συνιστούμε την αποτρίχωση laser. Είναι λιγότερο επώδυνη και χρονοβόρα από την ηλεκτρόλυση και η εμπειρία μας είναι ότι με το κατάλληλο laser είναι μόνιμη για σκούρα μαλλιά με 3 - 5 συνεδρίες.

Ρωτήστε μας εαν ψάχνετε κάποιον γιατρό να κάνει την αποτρίχωση των γεννητικών οργάνων.

 
Ψυχιατρικές Αξιολογήσεις/Γνωματεύσεις
Κατανοούμε ότι η Παγκόσμια Ένωση Επαγγελματιών για την Υγεία των Διαφυλικών (WPATH) έχει ενημερώσει τα Πρωτόκολλα Περίθαλψης στην Έκδοση 7.0. Εάν έχετε συγκεκριμένη ερώτηση σχετικά με το τι απαιτείται στην περίπτωση σας, ενημερώστε μας. Παρά την απόλυτη υποστήριξή μας στα νέα πρωτόκολλα φροντίδας, σχεδόν όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες ακόμη και του δημοσίου δεν καλύπτουν εως και σημερα το κόστος αυτών των επεμβάσεων. Παρ' ολα αυτα εμείς συνεχίζουμε να πιέζουμε τις ασφαλιστικές εταιρείες και τους δημόσιους θεσμούς προς αυτή την κατεύθυνση, προτείνοντας στους ασθενείς μας να καταθέσουν αίτημα έγκρισης στο Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (ΑΥΣ).


Ακολουθώντας όμως τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες ο/η ασθενής θα πρέπει να φέρει τουλάχιστο δύο (2) Ψυχιατρικές Αξιολογήσεις/Γνωματεύσεις.

Ο Καθ. Κ. Παπαδόπουλος απαιτεί μία αξιολόγηση/γνωμάτευση από έναν ψυχίατρο σε δημόσιο νοσοκομείο και μια δεύτερη αξιολόγηση από οποιονδήποτε ψυχίατρο/ψυχολόγο, ιδιώτη. Και οι δύο αξιολογήσεις/γνωματεύσεις πρέπει να ακολουθούν τη μορφή που περιγράφεται στα πρωτόκολλα περίθαλψης WPATH και επίσης πρέπει να έχουν ημερομηνία εντός ενός έτους από τη χειρουργική επέμβαση. Συγκεκριμένα, και οι δύο γνωματεύσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

•    Τα γενικά χαρακτηριστικά ταυτοποίησης του/της ασθενούς.
•    Η αρχική και εξελισσόμενη διάγνωση του φύλου, της σεξουαλικής και άλλης ψυχιατρικής διάγνωσης.
•    Η διάρκεια της επαγγελματικής τους σχέσης ("all day test"), συμπεριλαμβανομένου του τύπου της ψυχοθεραπείας ή της αξιολόγησης που υπέστη ο ασθενής.
•    Τα κριτήρια επιλεξιμότητας που έχουν τηρηθεί και το σκεπτικό του επαγγελματία ψυχικής υγείας για ορμονοθεραπεία ή χειρουργική επέμβαση.
•    Ο βαθμός στον οποίο ο ασθενής ακολούθησε τα πρότυπα περίθαλψης μέχρι σήμερα και την πιθανότητα μελλοντικής συμμόρφωσης.
•    Εαν ο/η συντάκτης της γνωμάτευσης είναι μέρος μιας ευρύτερης ομάδας εργασίας για την αντιμετώπιση και υποστήριξη διαφυλικών ατόμων.
•    Ότι συμφωνεί με μια τηλεφωνική κλήση εκ μερους μας για να επαληθευθεί το γεγονός ότι ο επαγγελματίας ψυχικής υγείας έγραψε στην πραγματικότητα τη γνωμάτευση όπως περιγράφεται σε αυτό το έγγραφο.


Τα κριτήρια ετοιμότητας και επιλεξιμότητας περιγράφονται παρακάτω:

Τα ελάχιστα κριτήρια επιλεξιμότητας για διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις των γεννητικών οργάνων ισχύουν τόσο για τους βιολογικούς άνδρες όσο και τις βιολογικές γυναίκες που αναζητούν χειρουργική επέμβαση γεννητικών οργάνων. Αυτοί είναι:

•    Ενηλικιωμένος/η ασθενής.
•    Συνήθως 12 μήνες συνεχούς ορμονικής θεραπείας για ασθενείς χωρίς ιατρική αντένδειξη.
•    12μηνη επιτυχημένη συνεχιζόμενη εμπειρία πραγματικής ζωής στο επιθυμητό φύλο ("all day test").
•    Οι περίοδοι επιστροφής στο αρχικό φύλο ενδέχεται να υποδηλώνουν αμφισβήτηση σχετικά με τη διαδικασία και γενικά δεν πρέπει να θεωρουνται ως αντένδειξη.
•    Εάν απαιτείται από τον επαγγελματία ψυχικής υγείας, τακτική και υπεύθυνη συμμετοχή στην ψυχοθεραπεία καθ 'όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σε συχνότητα η οποία καθορίζεται από κοινού από τον ασθενή και τον επαγγελματία ψυχικής υγείας. Η ψυχοθεραπεία αυτή καθεαυτή δεν αποτελεί απόλυτο κριτήριο επιλεξιμότητας για τη χειρουργική επέμβαση.
•    Αποδεδειγμένη γνώση του κόστους, των απαιτούμενων χρόνων νοσηλείας, των πιθανών επιπλοκών και των απαιτήσεων μετά από χειρουργική αποκατάσταση διαφόρων χειρουργικών προσεγγίσεων.


Τα κριτήρια ετοιμότητας περιλαμβάνουν:

•    Αποδεδειγμένη πρόοδος στην εδραίωση της ταυτότητας του φύλου.
•    Αποδεδειγμένη πρόοδος στην αντιμετώπιση της εργασίας, της οικογένειας και των διαπροσωπικών ζητημάτων που έχουν ως αποτέλεσμα μια σημαντικά καλύτερη κατάσταση ψυχικής υγείας. Αυτό συνεπάγεται ικανοποιητικό έλεγχο των προβλημάτων όπως π.χ. η κοινωνιοπάθεια, η κατάχρηση ουσιών, η ψύχωση, η αυτοκτονία.


Καταλληλότητα για χειρουργική επέμβαση

Τα κριτήρια αποδοχής περιλαμβάνουν:

•    Το βάρος σας θα πρέπει να κοιμαίνεται σε φυσιολογικά επίπεδα. Εάν τωρα είστε υπέρβαροι (ανεξάρτητα από το ποσοστό ή το επίπεδο φυσικής κατάστασης) πρέπει να μας το κοινοποιήσετε εκ των προτέρων καθ' ότι θα πρέπει να διαπιστωθεί εάν η χειρουργική επέμβαση πρέπει να αναβληθεί. Η χειρουργική επέμβαση απλά διαρκεί περισσότερο σε υπέρβαρους  ασθενείς και ενέχει μεγαλύτερο κίνδυνο για επιπλοκές.
•    Μη καπνιστής. Για τους καπνιστές, η επούλωση των ιστών είναι πραγματικά φτωχότερη και ο κίνδυνος χειρουργικών επιπλοκών πιθανός όπως π.χ. φλεγμονές είναι μεγαλύτερος.


Κατάσταση HIV
Είναι σωστό να γνωρίζουμε προεγχειρητικά εαν είστε HIV θετικός. Γι αυτό το λόγο θα χρειαστούμε μια εξέταση HIV από διαπιστευμένο εργαστήριο όχι νωρίτερα από 12 εβδομάδες πριν από τη χειρουργική επέμβαση. Το αποτέλεσμα της εξέτασης ωστόσο δεν αποτελεί προϋπόθεση για άρνηση ή αποδοχή για τη χειρουργική επέμβαση.

Δερματικά μοσχεύματα
Η ανάγκη για μεταμόσχευση δέρματος στην αποκατάσταση του νέου κόλπου είναι απαραίτητη σε όχι περισσότερο από το 5% των περιπτώσεων. Ωστόσο, αυτός ο προσδιορισμός πρέπει να γίνει κατά τη στιγμή της κλινικής αξιολόγησης. Το δέρμα από τους σάκους όσχεως προτιμάται ως δότρια περιοχή και μας επιτρέπει να έχουμε σχεδόν πάντα αρκετό δέρμα για να επιτύχουμε το κατάλληλο μήκος του κόλπου. Ενναλακτικά έχουμε τη δυνατότητα να το λάβουμε από την κάτω κοιλιακή χώρα, τις λαγώνειες περιοχές κ.ο.κ..

Προεγχειρητικά
Τη προηγούμενη ημέρα πριν από τη χειρουργική επέμβαση θα χρειαστεί μια τελευταία διαβούλευση που εκτελείται εκείνη τη στιγμή, συνήθως στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει πρόσθετη χρέωση για την επίσκεψη αυτή.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πρόεδρος στη Στρογγυλή Τράπεζα 8 "Πύελος, Περίνεο, Φύλο" του επόμενου Συνεδρίου της EURAPS στην Αθήνα, 29 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2024
Προσκεκλημένος Εισηγητής στο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο «Ψυχοσεξουαλικές Δυσλειτουργίες, Αναγνώριση και Αντιμετώπιση», Ε.Π.Ι.Ψ.Υ., Ε.Κ.Π.Α., Τετάρτη 22 Μαΐου 2024
Ψηφίστηκε ο νέος Νόμος για την Αυτοδιάθεση στη Γερμανία!
Προσκεκλημένος Ομιλητής στο 16th European Congress of Paediatric and Adolescent Gynaecology “EURAPAG 2024” (Ευρωπαϊκό Συνέδριο Παιδιατρικής και Εφηβικής Γυναικολογίας), Θεσσαλονίκη, 5 έως 8 Ιουνίου 2024
Προσκεκλημένος Ομιλητής στο 31ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής “HAOMS 2024”, Αθήνα 26 έως 27 Ιανουαρίου 2024
info@alagifilou.gr
  Online Ραντεβού
M +30 6932 320 523 | M +49 1726 441 941
Leave this field empty
Επικοινωνία
O Καθηγητής Νικόλαος Παπαδόπουλος δέχεται μετά από ραντεβού στην Αθήνα, Αλεξανδρούπολη και το Μόναχο

 

Νικόλαος Α. Παπαδόπουλος 

Καθηγητής Πλαστικής Χειρουργικής

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξ/πολη
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Munich Technical University,  Munich, Germany

M +30 6932 320 523 | +49 172 6441 941
info@alagifilou.gr

Ονοματεπώνυμο *
Email *
Τηλέφωνο Σταθερό
Τηλέφωνο Κινητό
Θέμα
Μήνυμα
  Online Ραντεβού
Επιθυμητή Ημερομηνία
Date Picker
Μέλος των επιστημονικών εταιρειών2023 All Rights Reserved | Όροι Χρήσης